Design a site like this with WordPress.com
Get started

“Se deg over skuldra”

Dramathriller fra barnevernets innside


“Jeg synes boka var veldig god! Med bakteppe fra barnevernets hverdag som du tydeligvis har god kjennskap til!”

– Anne Britt Høyland

Se deg over skuldra

I romanen “Se deg over skuldra” møter Lisa, med nyfødte Anna, barnevernarbeider Marius. Hun er livredd, han forsøker å oppnå hennes tillitt. Han vil hjelpe, hun kjemper for å holde avstand. Barnefar Stian og barnevernleder Terje gjør ikke situasjonen enklere.

Konfliktene får dramatiske konsekvenser

Romanen gir et sjeldent innblikk i en liten bit av virkelighetsnorge, og hvor vanskelig og motsetningsfyllt den kan være.

Forfatter Ola Fadnes

Forfatter Ola Fadnes har skrevet en roman med hjerte både for de som kommer i kontakt med, og de som arbeider i barneverntjenesten i kommunen. Gjennom årelang erfaring fra feltet har han møtt utallige barn, foreldre og barnevernarbeidere. I denne levende og spennende romanen gir han et unikt bilde av et ganske lukket og omdiskutert univers.

Pocketutgave kr 249,-

Og en ny bok er på vei …

Hubro Forlag

Wilhelms Gate 1,
0168 Oslo

Har du spørsmål om boken? Ta gjerne kontakt på

e-post: postmaster@hubroforlag.no

Telefon:
40 41 18 70